Prof. Dr. Abut Kebudi

Prof. Dr. Abut Kebudi Randevu ve İletişim Bilgileri

Memede Sertlikler

Mamografi ultrason

Memede sertlikler, meme hastalıkları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kadınlar genellikle hekime memede ağrı şikayetiyle gelirler. İkinci sıklıktaki şikayet, memede sertliklerdir. Memede sertliklerin %80-90’ı aslında iyi huyludur. Ancak, %10 oranında görülen, kötü huylu bir olguyu atlamamak için, memede sertlik görüldüğünde hekime gitmek şarttır.

Memede sertlik

Memede sertlikler dendiğinde akla gelenlerden iyi huylu olanları, içi sıvı dolu torbacık şeklindeki kistler, sınırı düzenli olan, yuvarlak ve iyi huylu sertlikler, kadınların bir çoğunda görülen fibrokistik denilen iyi huylu bazen yumuşak bazen sert meme yapıları, bazen kanserle karışabilen bazen de kanserleşebilen filloides hastalığı sayılabilir.

Burada önemli olan, memede bir sertlik olduğu zaman mutlaka hekime başvurmak gerektiğidir.

Memedeki Sertliklerde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Nasıl Yapılır?

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, dokudan hücre alınması ve bununla tanıya gidilmesi yöntemidir. Enjektör memeye saplanmakta ve negatif basınç uygulanarak belli miktarda hücre çekilmektedir. Bu hücreler, lam denilen cama püskürtülür, özel boyalar ile boyanır ve mikroskop altında incelenir. Tümöre ait yapılar görüldüğünde tanı konmaktadır.

Memeden ince iğne aspirasyon biyopsisi

Memedeki KitlelerinTanısında Kalın İğne Biyopsisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Memedeki kitlelerin tanısında kalın iğne biyopsisi, ince iğne aspirasyon biyopsisinden farklı ve daha etkili bir yöntemdir. Kalın iğne biyopsisinde kullanılan özel bir alet vardır. Bu alet memeye bastırılmakta ve düğmesine basıldığında bir doku numunesi almaktadır. Dolayısıyla, ince iğne aspirasyon biyopsisinde hücre örneği alınırken, kalın iğne biyopsisinde doku örneği alınmış olur.

Doku örneği alındığında, tanıyı koymak ve tümöre ait bazı özellikleri saptamak daha kolay olmaktadır.

Bugün için, memedeki kitlelerde en doğru tanının, kalın iğne biyopsisiyle konulduğunu söylemek yanlış olmaz.

Kalın iğne biyopsisi

Prof. Dr. Abut Kebudi - Telefon

Prof. Dr. Abut Kebudi Online Randevu