Prof. Dr. Abut Kebudi

Prof. Dr. Abut Kebudi Randevu ve İletişim Bilgileri

Tiroid Kanseri

Tiroid bezi, vücudun metabolizmasını ayarlayan, önemli bir organımızdır. Organların ne hızla çalışacağını belirleyen bir bezdir. Dolayısıyla, salgıladığı hormon tüm vücudu gezmekte ve organların çalışma hızını, temposunu ayarlamaktadır. Her organda olduğu gibi, tiroid bezinde de kanser denilen hastalık söz konusu olabilmektedir.

Genellikle, tiroid kanserleri iyi seyirli kanserlerdir. Öyle ki, tanısı konup, uygun tedavi yapıldıktan sonra kişiler normal hayatlarını yaşayabilmektedir. Hastalığın bazı tipleri mecuttur. Bunlar, papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, medüller tiroid kanseri, anaplastik tiroid kanseri gibi tiroidin kendi hücrelerinden kaynaklanan kanserler olabilmekte ya da vücudun bir başka yerindeki bir kanserde gelip tiroide metastaz yapabilmekte veya lenfoma denilen hastalık burada gelişebilmektedir. Dolayısıyla, tiroid kanserinin önce tanısı konulup, ardından da uygun tedavisini yapmak şartıyla, çözümü mevcuttur denilebilir.