Meme kanseri tanısı aldınız… Peki ya sonra?

Meme Kanserli bir Hastaya Yaklaşımımız ve Hastanın Yolculuğu

Prof. Dr. Abut Kebudi İletişim

Meme kanseri hastasına detaylı yaklaşımımız…

Meme ile ilgili bir şikayetiniz olsun-olmasın meme kanseri konusunda deneyimli bir meme cerrahı tarafından muayene edildiniz. Doktor sizi dinledi, muayene etti ve daha sonra bazı radyolojik tetkikler istedi. Bundan sonraki süreci aşağıda sizlere olabildiğince sade bir şekilde anlatmaya gayret ettim:

  • Radyolojik tetkik olarak yaşınızla uyumlu olacak şekilde ilk planda ultrason veya mamografi istendi.
  • Radyolojik sonuçları doktorunuza getirdiniz. Hekiminiz radyolojik tetkiklerde şüpheli gördüğü bir bölgeden biyopsi yapılmasını istedi. Biyopsi genellikle kapalı yöntem dediğimiz ince iğne ya da kalın iğne biyopsisi şeklindedir.
  • Biyopsi sonucunu patolog değerlendirdi ve sonucu hekiminize iletmeniz için tarafınıza iletti.
  • Hekiminiz kanser tanısını gördüğü zaman hastalığın evresi ve olası tedaviler hakkında sizi bilgilendirecektir.

Hekiminiz gerekli gördüğü takdirde sizin durumunuzu tanı ve tedavi açısından multidisipliner çalışan bir meme kanseri konseyinde değerlendirmeye sunacak, orada yapılan değerlendirmenin sonucunu sizinle paylaşacaktır. Ayrıca hekiminiz bazı durumlarda toplantıya sizi de davet edip sorularınızı sormanızı sağlayıp en uygun tedavi metodunu sizinle paylaşacaktır. Meme kanseri karşımıza 3 farklı evrede gelebilmektedir.

Bunlar:

1.Erken evre meme kanseri:

Erken evre meme kanseri, memedeki tümörün küçük, koltuk altı bezlerinde ise yayılımın olmadığı ya da çok sınırlı bir yayılım olduğu durumlardır. Erken evre meme kanseri süreci:

1. Erken bir evre söz konusuysa hekiminiz öncelikle meme cerrahisini önerecektir. Böyle bir durumda büyük bir ihtimalle meme koruyucu cerrahi yapılacaktır ve koltuk altı bezleri de örneklenecektir. Koltuk altı bezlerinde bir kanser tutulumu varsa o bölgedeki cerrahi girişimin genişletilmesi gerekebilir.

2. Bu ameliyattan sonra memeniz kozmetik olarak iyi durumdadır.

3. Bundan sonraki ek tedaviler ise hekiminiz ve ilgili onkoloji branşları ile yapılacak toplantıda belirlenecektir (kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi gibi).

4. Takibiniz, ameliyattan sonraki ilk üç yıl boyunca üç ayda bir, sonraki iki sene altı ayda bir, daha sonrasında ise hayat boyunca yılda bir kere hekiminiz/hekimleriniz tarafından yapılacaktır.

2.Lokal ileri meme kanseri:

Lokal ileri, meme kanseri diyebilmemiz için memedeki tümörün büyük veya koltuk altı bezlerinin hastalıkla tutulu olması veya her iki durumun birden olması gereklidir. Lokal ileri evre meme kanseri süreci:

1. Tedaviye genellikle ilaç tedavisi ile başlanır (kemoterapi, hormon tedavisi, hedefe yönelik tedavi vb..) Hastalıkta bir gerileme olursa uygun cerrahi girişim yapılır. Bu girişimler:

Meme koruyucu cerrahi
Onkoplastik cerrahi
Mastektomi
Koltuk altı cerrahisi

Bu ameliyatlar konusunda hekiminiz sizi detaylı olarak bilgilendirecektir.

2. Eğer meme koruyucu veya onkoplastik cerrahi yapılırsa memenizin kozmetik olarak görünümü iyi olacaktır. Mastektomi seçeneğinde ise memenin dışının bırakılıp içinin boşaltılması ve yerine meme protezi konması veya vücudunuzdan doku konması durumunda görünüm iyi olacaktır.

3. Ameliyattan sonra ek tedaviler (radyoterapi, hormon tedavisi gibi) uygulanacaktır.

4. Takibiniz, ameliyattan sonraki ilk üç yıl boyunca üç ayda bir, sonraki iki sene altı ayda bir, daha sonrasında ise hayat boyunca yılda bir kere hekiminiz/hekimleriniz tarafından yapılacaktır.

3.Metastatik evre meme kanseri

Bu evrede hastalık, meme dışında başka organlara yayılmıştır. Dolayısıyla sistemik bir durum söz konusudur. Tedavide öncelik cerrahi dışı seçeneklerdedir (kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi gibi) Metastatik evre meme kanserinde süreç;

1. Tedaviye öncelikle sistemik ilaç tedavisi ve/veya radyoterapi ile başlanır. Bunun amacı,hastalığın vücut genelinde geriletilmesidir.

2. Hastalıkta yeterli gelirleme sağlanırsa memeye cerrahi uygulama gündeme gelir.

3. Memeye sınırlı bir cerrahi veya mastektomi yapılır.

4. Yapılacak cerrahide gerekmedikçe koltuk altına müdahale edilmez.

5. Ameliyattan sonra tümörün cinsine göre ek tedaviler gerekecektir.

6. Ameliyat sonrası takip daha sık ve daha fazla tetkikle yapılacaktır.

Duygusal Süreç

Meme kanseri tanısı ilk konulduğunda duyulan ilk hisler genelde ; kızgınlık, kötümserlik, depresyon, ölüm korkusu, gerçekle yüzleşmekten korkma şeklinde olmakta. Birkaç gün sonra ise kişi hastalığı kabul etmeye, hastalıkla savaşmaya karar vermeye, doktorla daha sakin bir şekilde tedaviyi ve hayat kalitesi üzerine konuşmaya başlar.

Bu noktada hastanın durumunun konseyde tartışılması ve mümkünse buna hastanın da dahil edilmesi çok değerlidir. Meme cerrahının da hastanın hayat kalitesini en iyi şekilde tutacak ameliyat önerilerini sunması hastayı olumlu etkileyecektir.

Aile hayatında değişimler

Meme kanseri sadece hastayı değil, yakın çevresini ve ailesini de etkiler. Kocaları eşlerine ev işlerinde yardımcı olmaya çalışırlar. Aile üyeleri sağlık konularında daha dikkatli ve daha hassas olurlar. Hasta olan kişi için yaşam ve zaman daha değerli bir hale gelir.

Beklentiler:

Hastanın beklentileri;

 • Hastalığı yenmek.
 • Sağlıklı, uzun ve kaliteli bir şekilde hayatına devam edebilmek.
 • Ailenin kuvvetli olmasını ve kendisini desteklemeleri.

Ailenin beklentileri;

 • Hastayı mutlu ve rahatlamış görmek.
 • En etkili tedavinin uygulanması.
 • Hastanın uzun, sağlıklı ve kaliteli bir hayatı olması.