Sol memedeki odaktan ultrason kılavuzluğunda tru-cut biyopsi (kalın iğne biyopsisi) yapılması