Sol memedeki kanser odağının ultrason kılavuzluğunda hook (çengel) ile işaretlenmesi