Sağ memedeki şüpheli bir odaktan ultrason kılavuzluğunda tru-cut biyopsi (kalın iğne biyopsisi) yapılması