Sağ memedeki şüpheli bir odaktan tru-cut biyopsi (kalın iğne biyopsisi) yapılması