Sağ memedeki bir şüpheli odaktan ultrason kılavuzluğunda tru-cut biyopsi (kalın iğne biyopsisis) yapılması